HTML’de Tag, Attribute ve Element

HTML her ne kadar sadece metinden oluşsa ve sadece içerik girmek için kullanılsa da girdiğimiz içeriklerle ilgili basit görsel düzenlemeler yapmamıza da olanak tanır. Aşağıdaki komutlarla bu düzenlemelere başlayabilirsiniz.

1. Tag (Etiketler)

HTML dökümanlarının en basit yapısı olan etiketler, içeriklerinizin başında ve sonunda bulunur ve onlara anlam katmaya yarar.

Bir önceki sayfada oluşturduğunuz ilk web sayfanızı aşağıdaki gibi değiştirin:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    This is my first web page
</body>
</html>

Şimdi dökümanı kaydedin ve tarayıcıdaki HTML dökümanını yenileyin.

Sayfanızın görünümüyle ilgili hiçbir değişiklik olmadı ama zaten HTML’in amacı görünüm değil içerik katmaktı ve bu eklediklerimizle ilk sayfanız web sayfalarının temel özelliklerine kavuşmuş oldu.

<!DOCTYPE html> satırı, döküman tipi deklarasyonu olarak adlandırılır ve tarayıcıya HTML’in hangi versiyonunu kullandığınızı anlatır (HTML5 de olabilir). Eğer bu satırı yazmazsanız tarayıcı ne açtığınızı anlamayacak ve tuhaf sonuçlar verecektir.

<html> satırı, dosyanın açılış etiketi olarak ifade edilir. Tarayıcıya kapanış etiketi </html>‘ne kadar ki yazıların HTML dökümanı olduğunu anlatır.

<body> ve </body> arasında kalan kısım ise tarayıcıda görülen ana içeriktir.

  • Her etiketin kapama etiketi olmayabilir.
  • İçeriğin başında bulunan bütün etiketlerin kapatma etiketi de olmalıdır.

2. Nitelikler (Attributes)

Etiketler aynı zamanda bazı nitelikler de taşıyabilir. Nitelikler açılış etiketinde, tırnak işareti içinde yazılır.

<tag attribute="value">Margarine</tag>

Daha detaylı olarak ilerleyen bölümlerde nitelikleri inceleyeceğiz.

  • Her ne kadar tırnak işaretleri olmazsa olmaz değillerse de, hem pratik yapmanız hem de tutarlı ve temiz bir kodlama için gereklidir.

3. Ögeler (Elements)

Etiketler ögelerin başında ve sonunda bulunur. Elementler(ögeler) ise sitenizin görünen kısmıdır. Örneğin <body> ve </body> yazıları ve arasında bulunan içerik “body” yani ana öge olarak adlandırılır. Yine aynı şekilde “<title>” ve “</title>” etiketlerini kullanarak oluşturulan “<title>Rumple Stiltskin</title>” başlığı başlık elementi (ögesi) olarak adlandırılır.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked