HTML Kodları ve Anlamları

Etiket(Tag) Açıklama
<!–…–> Yorum tanımlar
<!DOCTYPE> Belge türünü belirler
<a> Bir köprüyü tanımlar
<abbr> Bir kısaltma veya bir kısaltma tanımlar
<acronym> Bir kısaltma tanımlar (HTML5’te <abbr> kullanılır)
<address> Bir belgenin yazarı / sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar
<applet> Gömülü bir uygulamasını tanımlar.(HTML5’te <Embed> veya <object> kullanılır)
<area> Bir görüntü haritası içinde bir alanı tanımlar
<article> Bir makale tanımlar
<aside> Sayfa içeriğini kenara tanımlar
<audio> Ses içeriğini tanımlar
<b> Kalın metin tanımlar
<base> Bir belgedeki tüm göreli URL’ler için taban URL / hedef belirler
<basefont> Bir belgedeki tüm metin için bir varsayılan renk, boyut ve yazı belirtir (HTML5 desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın)
<bdi> Bunun dışındaki diğer metinden farklı bir yöne biçimlendirilmiş olabilir metnin bir kısmını izole eder
<bdo> Geçerli metin yönünü geçersiz kılar
<big> Büyük metin tanımlar (HTML5 desteklenmiyor. CSS yerine kullanın)
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntı bölüm tanımlar
<body> Belgenin cesedini tanımlar
<br> Tek bir satır sonu tanımlar
<button> Tıklanabilir bir düğme tanımlar
<canvas> Scripting aracılığıyla anında, grafik çizmek için kullanılır (genellikle JavaScript)
<caption> Bir tablo başlığını tanımlar
<center> Merkezli metni tanımlar (HTML5 desteklenmiyor. CSS yerine kullanın)
<cite> Bir eserin başlığını tanımlar
<code> Bilgisayar kodunun bir parçasını tanımlar
<col> Bir <COLGROUP> elemanı içinde her sütun için sütun özelliklerini belirtir
<colgroup> Biçimlendirmek için bir tablo, bir veya daha fazla sütun grubu belirtir
<datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçenekler listesini belirtir
<dd> Bir açıklama listesindeki bir terimin açıklaması / değerini tanımlar
<del> Bir belgeden silindi metni tanımlar
<details> Kullanıcı görüntülemek veya gizlemek ek ayrıntılar tanımlar
<dfn> Bir terimin tanımlanması örneğini temsil
<dialog> Bir iletişim kutusu veya pencere tanımlar
<dir> Bir dizin listesini tanımlar(HTML5 desteklenmiyor.<ul> kullanın)
<div> Bir belgedeki bölüm tanımlar
<dl> Bir açıklama listesi tanımlar
<dt> Bir açıklama listesinde bir terim / isim tanımlar
<em> Vurguladı metni tanımlar
<embed> Harici (HTML olmayan) uygulama için bir kabı tanımlar
<fieldset> Gruplar bir form elemanları ile ilgili
<figcaption> Bir <rakam> öğesi için bir başlık tanımlar
<figure> Kendi kendine yeten içeriği belirtir
<font> Metin için yazı tipi, renk ve boyutunu tanımlar
<footer> Bir belgenin veya bölümün altbilgi tanımlar
<form> Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar
<frame> Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar…
<frameset> Kare seti tanımlar
<h1> to
<h6> HTML başlıkları tanımlar
<head> Belge ile ilgili bilgiler tanımlar
<header> Bir belgenin veya bölümün bir başlık tanımlar
<hr> Içerik tematik değişiklik tanımlar
<html> Defines the root of an HTML document
<i> Bir HTML belgesinin kök tanımlar
<iframe> Bir satır içi çerçeve tanımlar
<img> Bir görüntü tanımlar
<input> Bir giriş kontrolü tanımlar
<ins> Bir belgeye yerleştirilmiş olan bir metin tanımlar
<kbd> Klavye girişi tanımlar
<keygen> (Formlar için) bir anahtar çifti jeneratör alanını tanımlar
<label> Bir <input> öğesi için bir etiket tanımlar
<legend> Bir <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar
<li> Bir liste öğesini tanımlar
<link> Bir belge ve harici kaynak arasındaki ilişki (en stil sayfalarını bağlamak için kullanılır) tanımlar
<main> Bir belgenin ana içeriğini belirler
<map> Bir istemci tarafı görüntü haritası tanımlar
<mark> İşaretli / vurgulanan metni tanımlar
<menu> Komutların bir listesini / menü tanımlar
<menuitem> Kullanıcı açılır menüden çağırabilirsiniz bir komut / menü öğesi tanımlar
<meta> Bir HTML belgesi hakkında meta tanımlar
<meter> Bilinen bir aralık içinde bir sayıl ölçümünü tanımlar (bir ölçü)
<nav> Navigasyon bağlantıları tanımlar
<noframes> Çerçeveleri desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
<noscript> Istemci tarafı komut desteği olmayan kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
<object> Katıştırılmış nesne tanımlar
<ol> Sıralı liste tanımlar
<optgroup> Bir açılan listesinde ilgili seçeneklerin bir grup tanımlar
<option> Bir açılır listeden bir seçenek tanımlar
<output> Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar
<p> Bir paragraf tanımlar
<param> Bir nesne için bir parametre tanımlar
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar
<progress> Bir görevin ilerlemesini temsil
<q> Kısa bir alıntı tanımlar
<rp> Yakut açıklamaları desteklemeyen tarayıcılarda göstermek ne tanımlar
<rt> (Doğu Asya tipografi için) karakter bir açıklama / telaffuz tanımlar
<ruby> (Doğu Asya tipografi için) bir yakut ek açıklama tanımlar
<s> Artık doğru metin tanımlar
<samp> Bir bilgisayar programı örnek çıktı tanımlar
<script> Bir istemci tarafı komut dosyası tanımlar
<section> Bir belgedeki bölüm tanımlar
<select> Bir açılır listeyi tanımlar
<small> Daha küçük metin tanımlar
<source> (<Video> ve <audio>) medya unsurları için birden fazla medya kaynakları tanımlar
<span> Bir belgedeki bölüm tanımlar
<strike> Çizili metni tanımlar(HTML5 desteklenmiyor. <del> veya <s> kullan)
<strong> Önemli metni tanımlar
<style> Bir belge için stil bilgilerini tanımlar
<sub> Indisli metni tanımlar
<summary> Bir <detay> elemanı için görünür bir başlık tanımlar
<sup> Üstsimge metni tanımlar
<table> Tablo tanımlar
<tbody> Gruplar bir tablo vücut içeriği
<td> Bir tablodaki bir hücreyi tanımlar
<textarea> Çok satırlı giriş kontrolünü tanımlar (metin alanı)
<tfoot> Gruplar bir tablo altbilgi içeriği
<th> Bir tablodaki bir başlık hücreyi tanımlar
<thead> Bir tablodaki bir başlık hücreyi tanımlar
<time> Bir tarih / saat tanımlar
<title> Belge için bir başlık tanımlar
<tr> Bir tablodaki bir satır tanımlar
<track> (<Video> ve <audio>) medya unsurları için metin parçalarını tanımlar
<tt> Teletype metni tanımlar
<u> Normal metinden üslup farklı olmalıdır metni tanımlar
<ul> Sırasız liste tanımlar
<var> Bir değişken tanımlar
<video> Bir video veya film tanımlar
<wbr> Olası bir çizgi-break tanımlar