Meta Kodları Kullanımı

Web sayfamızın Google, MSN Search, Slurp, Gigablast, Didikle vs. gibi tarayıcı programlar tarafından içeriğine uygun olarak dizinlerine aktarılmasını istiyorsak, <meta …> komutunu kullanmak uygun duser. Ayrıca, gene bu komut sayesinde sayfamıza bağlanani bir başka www adresine yönlendirebilir, bu yolla bir takım hareketli sayfalar dahi hazırlayabiliriz.

Sayfanın kimliği:

Sayfayı tanımlamak için üç ayrı meta komutu yeterli. Bunlarla sayfa hakkında kısa bir paragraf, anahtar sözcük listesi, ve sayfayı hazırlayanin adını verebiliriz.

<meta name=”description”

content=”Bu sayfada, Tüsiad raporunun üniversitelerde gerçekleştirdiği değişim sonucunda, üniversitelerin birer “bilgili-öğretim-işçisi” makinesi durumuna gelmesi tartışılmaktadır.“>

Yukarıda, sayfamızı kısaca tanıtmış olduk. Bu yazı, tarama sonucunda arayan kişiye gösterileceği için kısa, öz, ve içeriğe uygun olması gerekir.

Tarayıcılar artık sayfanın tümünde geçen sözcüklere ve bu sözcüklerle ilgili diger sözcüklere bakarak arama yapsa da, sayfanızın hangi ölçütlere göre aranması gerektiğini sizden iyi kimse bilemez. Onun için, sayfayı tanımlayan anahtar sözcukleri de şu şekilde verebiliriz:

<meta name=”keywords”

content=”üniversite, gelecek, tüsiad, öğrenim, öğretim, eğitim, 21. yüzyıl, Türkiy,e sermaye, yönetim, etki, rektör, özerk“>

Ve, son kimlik bilgisi olarak sayfadan sorumlu kişiyi belirtiriz:

<meta name=”author”

content=”Yazar”>